Sala Kaew Ku 雕塑公園相關評論

angelin

5/5
撰寫日期: 2019年10月11日

邊境小城廊開毫不遜色於北部的清邁,街道整潔,酒店性價比高,除了英語不甚流行,asawann商場周邊就足以夠你吃喝逛買了。這個雕塑園是收費的,本地人二十豬,外國人四十豬明碼標價。但,很值,很有意思,融合了佛教和印度教的奇幻樂園,有很多巨大的石雕,比峴港的有意思多了。推薦必來,話不多說上圖~【趣味】

Sala Kaew Ku 雕塑公園
Sala Kaew Ku 雕塑公園
Sala Kaew Ku 雕塑公園
Sala Kaew Ku 雕塑公園
Sala Kaew Ku 雕塑公園
Sala Kaew Ku 雕塑公園
Sala Kaew Ku 雕塑公園
Sala Kaew Ku 雕塑公園
Sala Kaew Ku 雕塑公園
Sala Kaew Ku 雕塑公園
Sala Kaew Ku 雕塑公園
Sala Kaew Ku 雕塑公園
Sala Kaew Ku 雕塑公園
Sala Kaew Ku 雕塑公園
Sala Kaew Ku 雕塑公園